Мій досвід складання правничого ЗНО
03.06.2019
У 2016 році Міністерство освіти і науки вперше провели ЗНО з права для вступників на магістратуру. Тоді це був лише експеримент, до якого долучились 9 вишів. Але експеримент видався вдалим, вже з 2017 його зробили обов'язковим для всіх майбутніх магістрів-правників. Тому, навчаючись на 4 курсі бакалаврської програми з правознавства, я міг очікувати, що влітку складатиму ЗНО.
Юрист Фундації DEJURE
Про Програму
9 лютого 2018 року Міністерство освіти і науки опублікувало затверджені програми, за якими складатимуть тести для вступників.

У 2018 році програма блоку «Право» стала ширшою. Причина — правниче ЗНО стало
обов'язковим і для вступників за спеціальністю «Міжнародне право», тому до базових дисциплін* додали міжнародне публічне право і міжнародний захист прав людини. Тестові завдання з іноземної мови укладали відповідно до програми, яка передбачена для ЗНО випускників школи. Окрім того, для вступників передбачено лише частини «Читання» та «Використання мови», а відсутні «Писемне мовлення» та «Розуміння на слух». Тобто, для випускників бакалаврської програми завдання було легше аніж для випускників школи. Виникає питання, якою є мета тестування: перевірити чи за період навчання на бакалавраті, студенти не забули іноземну мову?

Іншим дискусійним нововведенням 2018 року стала неможливість підтвердження рівня знання іноземної мови дійсним сертифікатом (раніше таким вступникам встановлювався результат на максимальному рівні). Чим зумовлені такі зміни — відповісти важко. Можливо, це створювало надто великі переваги вступникам з сертифікатом. Проте, таке рішення виглядає непослідовним.

Іншими варіантами вирішення цієї проблеми могли б бути: встановлення результату балу ЗНО відповідно до результату сертифікату або скасування рейтингу за іноземну мову (абітурієнти отримують рейтинговий бал відповідно до кількості правильних відповідей). Вступники змушені складати іноземну мову для того, щоб підтвердити знання іноземної мови на рівні, який дозволить їм опановувати магістерську програму. За таких умов важливо, щоб вступник підтвердив цей рівень (B1). Тому, для іноземної мови можливий тест з результатом «склав/не склав».

Програма Тесту із загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК) залишилась такою ж, як у 2016 році. З програми важко зрозуміти, чого очікувати на самому тесті. Насправді ж ТЗНПК схожий на американський Law School Admission Test (LSAT). Тест складається з трьох частин, які перевіряють здатності вступника робити висновки з прочитаного тексту, логічні умовиводи із задач та аналітичні висновки з певного твердження.

До прикладу одне з завдань цього року було таким:
*
Конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини.

Олександр Перлюк: Є поети від Бога, а є від Івана Івановича.


Яке з наведених нижче тверджень логічного випливає з твердження Олександра Перлюка?

а) Якщо поет не від Бога, то він поет від Івана Івановича.
б) Кожен поет або від Бога, або від Івана Івановича.
в) Деякі поети є поетами від Бога.
г) Немає поетів, які б не були ані від Бога, ані від Івана Івановича.
д) Якщо поет не від Івана Івановича, то він поет від Бога.
Тест повинен передбачити успішність студента під час навчання. В порівнянні з тестом на знання права, який перевіряє засвоєння матеріалу протягом бакалаврської програми, функція ТЗНПК — оцінити потенціал студента для навчання на магістратурі.
Підготовка
Право. Ознайомитись із програмою є найважливішою частиною підготовки, бо важко готуватись, коли не знаєш чого від тебе очікують. Так само, назви питань у програмі можуть підказати, на чому вони базуються, бо часто збігаються зі змістом певних посібників. До прикладу, один із вступників обурювався питанню «На порушення якого гарантованого ЄКПЛ права скаржився заявник у справі Лінгенс проти Австрії», обґрунтовуючи це тим, що неможливо знати тисячі справ з практики ЄСПЛ 3 . Безумовно він має рацію, що знати зміст тисяч справ неможливо. Проте, у програмі було зазначено лише 10 справ, до яких якраз і належала справа Лінгенс проти Австрії. Іншим корисним ресурсом є тести минулих років. Вони допомагають зрозуміти структуру тесту, типи запитань та потренуватись. Насправді тренуватись до тесту можна різними способами. Можна також слідкувати за сторінкою у Facebook, де з'являються цікаві та корисні пости про підготовку.
ТЗНПК. Найкращим варіантом підготовки є зрозуміти тести попередніх років. Інколи правильна відповідь є зовсім неочевидною, але коли усвідомлюєш завдання глибше — то вже починаєш розуміти, як потрібно розв'язувати їх. Окрім того, структура запитань часто є подібною, тому механізм розв'язання залишається той самий. Особливістю тесту є його доволі жорсткі часові рамки. Часу обмаль, і якщо надто довго затриматись на одному питанні — то можна не встигнути всі решту. Тому варто потренувати свій власний темп розв'язання, незрозумілі питання залишати на кінець і лише тоді до них повертатись.
Іноземна мова. Зважаючи, що програма є такою самою, як для випускників середньої освіти, то ресурсів є багато. Є можливість повирішувати тести ще з 2010 року. Для тих, хто складав ЗНО з іноземної мови після школи нічого нового немає.
Тестування
Варто звернути увагу, що ТЗНПК та тест з Права проходять підряд один за одним. Потрібно бути готовим, що доведеться розв'язувати тести протягом 200 хвилин. Окрім того, ТЗНПК є доволі виснажливим, тому необхідно правильно розподілити свої сили.
Іншим важливим фактором є місце складання. До прикладу, я мешкав у гуртожитку в
Деснянському районі (Троєщина), а УЦОЯО вирішив, що тест з англійської мови мені слід складати в Ірпіні. За інформацією Google Maps, громадським транспортом туди їхати щонайменше 2 години, тому в мене була навіть ідея забронювати хостел в Ірпіні і приїхати туди ввечері перед тестом, щоб зранку не спізнитись на тестування.
Тести
Найбільше зауважень мабуть виникло у вступників до тесту з Права. Деякі запитання були орієнтовані на знання положень конкретних норм, а не на розуміння права. До прикладу, питання «на який строк видається посвідчення біженця?». Вступники більше очікують питань, де можуть застосувати правничу логіку та аналіз, а не питання про строки. З іншого боку, були і питання на розуміння принципів «Який принцип Європейської конвенції з прав людини відображається у позиції Європейського суду з прав людини, що тлумачення та застосування національного законодавства є прерогативою національних органів?». Окрім того, щодо двох питань навіть змінили правильні відповіді (в одному змінили, а інше дискваліфікували).
Результати
Незважаючи на невисокі порогові бали, багато абітурієнтів не змогли набрати достатню кількість тестових балів. 5281 вступників з 15834 не набрали порогового балу хоча б на одному з тестів і вибули з конкурсу. Цього року вперше вступники на магістратуру з Права мали змогу виставляти пріоритети при подачі документів, тобто студенти ранжували виші, в які хочуть вступити за їх вподобання. Автоматизована система перевіряла можливість вступу за кожним пріоритетом у порядку пріоритетності, у разі можливості вступу — абітурієнта зараховано.
Висновки
Правниче ЗНО безсумнівно позитивно впливає на вступний процес на магістратуру. Виділив би ті функції правничого ЗНО, які видаються найважливішими: надає можливість випускникам бакалаврської програми різних вишів перебувати в рівних умовах і складати однаковий тест та нівелює корупційні ризики при вступі на магістратуру. Разом з тим, надає можливість Міністерству освіти і науки оцінити якість бакалаврських програм кожного вищого навчального закладу, зважаючи на результати їх випускників.
DJR