ВЕРХОВНИЙ СУД
найвищий суд загальної юрисдикції,
який забезпечує сталість та єдність судової практики
ФУНКЦІЇ
  • здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у визначених законом випадках — як суд першої або апеляційної інстанції
  • забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій
  • здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики
  • надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань роботи системи судоустрою
  • надає висновок про наявність чи відсутність ознак державної зради або іншого злочину у діях
    Президента України, а в разі неспроможності виконання главою держави своїх повноважень за станом здоров'я вносить відповідне подання за зверненням Верховної Ради України
  • звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також за офіційним тлумаченням Конституції України
Велика Палата
АНЦУПОВА
АНТОНЮК
ГУДИМА
БАКУЛІНА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ГРИЦІВ
БРИТАНЧУК
ЛЯЩЕНКО
ВЛАСОВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЗОЛОТНІКОВ
ЄЛЕНІНА
ПРОРОК
КІБЕНКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КНЯЗЄВ
ЛОБОЙКО
СИТНІК
РОГАЧ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ДАНІШЕВСЬКА
детальніше
ПРОКОПЕНКО
ЯНОВСЬКА
ТКАЧУК
УРКЕВИЧ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
Касаційний адміністративний
суд
Касаційний кримінальний
суд
Касаційний цивільний
суд
Касаційний господарський
суд
БЕВЗЕНКО
БЕРНАЗЮК
БИВШЕВА
БІЛАК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
БІЛОУС
БЛАЖІВСЬКА
БУЧИК
ВАСИЛЬЄВА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ГІМОН
ГОНЧАРОВА
ГУБСЬКА
ГУСАК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ДАНИЛЕВИЧ
ДАШУТІН
ЄЗЕРОВ
ЄРЕСЬКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЖЕЛЄЗНИЙ
ЖЕЛТОБРЮХ
ЖУК
ЗАГОРОДНЮК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
СМОКОВИЧ
детальніше
КАЛАШНІКОВА
КАШПУР
КОВАЛЕНКО
КРАВЧУК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
МАРТИНЮК
МАЦЕДОНСЬКА
МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО
МОРОЗ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ОЛЕНДЕР
ПАСІЧНИК
РАДИШЕВСЬКА
РИБАЧУК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
СОКОЛОВ
СТАРОДУБ
СТЕЦЕНКО
СТРЕЛЕЦЬ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ТАЦІЙ
УСЕНКО
УХАНЕНКО
ХАНОВА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ХОХУЛЯК
ЧИРКІН
ШАРАПА
ШЕВЦОВА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ШИПУЛІНА
ШИШОВ
ЮРЧЕНКО
ЯКОВЕНКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
АНІСІМОВ
БІЛИК
БОРОДІЙ
БУЛЕЙКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
БУЩЕНКО
ВУС
ГОЛУБИЦЬКИЙ
ГРИГОР'ЄВА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЄМЕЦЬ
ЄРЕМЕЙЧУК
ІВАНЕНКО
КИШАКЕВИЧ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КОВТУНОВИЧ
КОРОЛЬ
КРЕТ
ЛАГНЮК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЛУГАНСЬКИЙ
МАЗУР
МАКАРОВЕЦЬ
МАРИНИЧ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КРАВЧЕНКО
детальніше
МАРЧУК Н.
МАРЧУК О.
МАТІЄК
МОГИЛЬНИЙ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
НАСТАВНИЙ
ОГУРЕЦЬКИЙ
ОСТАПУК
СЛИНЬКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ШЕВЧЕНКО
ЩЕПОТКІНА
ЯКОВЛЄВА
детальніше
детальніше
детальніше
АНТОНЕНКО
БІЛОКОНЬ
БУРЛАКОВ
ВИСОЦЬКА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ВОРОБЙОВА
ГРУШИЦЬКИЙ
ГУЛЕЙКОВ
ДУНДАР
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЖДАНОВА
ЖУРАВЕЛЬ
ЗАЙЦЕВ
ІГНАТЕНКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КАЛАРАШ
КАРПЕНКО
КОРОТЕНКО
КОРОТУН
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КРАСНОЩОКОВ
КРАТ
КРИВЦОВА
КУЗНЄЦОВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ГУЛЬКО
детальніше
ЛИТВИНЕНКО
ЛІДОВЕЦЬ
ЛУСПЕНИК
МАРТЄВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ОЛІЙНИК
ОСІЯН
ПЕТРОВ
ПОГРІБНИЙ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
РУЧИНЧУК
САКАРА
СЕРДЮК
СИНЕЛЬНИКОВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
СІМОНЕНКО
СТРІЛЬЧУК
СТУПАК
ТІТОВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
УСИК
ФАЛОВСЬКА
ХОПТА
ЧЕРВИНСЬКА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЧЕРНЯК
ШИПОВИЧ
ШТЕЛИК
ЯРЕМКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
БАГАЙ
БАНАСЬКО
БАРАНЕЦЬ
БЕНЕДИСЮК
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
БЕРДНІК
БІЛОУС
БУЛГАКОВА
ВАСЬКОВСЬКИЙ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ВОЛКОВИЦЬКА
ВРОНСЬКА
ГУБЕНКО
ДРОБОТОВА
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЖУКОВ
ЗУЄВ
КАТЕРИНЧУК
КОЛОС
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
КОНДРАТОВА
КРАСНОВ
КРОЛЕВЕЦЬ
КУШНІР
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ЛЬВОВ
детальніше
МАЛАШЕНКОВА
МАМАЛУЙ
МАЧУЛЬСЬКИЙ
МІЩЕНКО
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
МОГИЛ
ОГОРОДНІК
ПЄСКОВ
ПІЛЬКОВ
детальніше
детальніше
детальніше
детальніше
ПОГРЕБНЯК
СЕЛІВАНЕНКО
СЛУЧ
детальніше
детальніше
детальніше
СТРАТІЄНКО
детальніше
СТУДЕНЕЦЬ
СУХОВИЙ
ТКАЧ
детальніше
детальніше
детальніше
ТКАЧЕНКО
детальніше
ЧУМАК
детальніше