Новини
Правнича освіта

Фінансування вищої освіти в 2023: МОНу менше, МВСу більше?

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти

Уряд вніс до парламенту проєкт державного бюджету на 2023 рік. Цей проєкт
формувався з врахуванням умов воєнного стану та жорсткого браку державних фінансових ресурсів.

В пояснювальній записці до проєкту Уряд пояснює, що на фоні широкомасштабної
збройної агресії Російської Федерації, прогноз, врахований під час формування бюджету на 2022 рік, повністю втратив свою актуальність. Також війна змінила традиційні форми та підходи до процесу аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку країни. Відсутність повної поточної статистичної інформації та додаткові джерела невизначеності – тривалість та наслідки бойових дій – фактично унеможливили процес прогнозування у традиційній до війни формі та розрізі показників. У зв’язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності у сфері національної та регіональної безпеки через зміну ситуації на фронті, інтенсивності та географії бойових дій та їх наслідків.

Як же пропоновано фінансувати сферу вищої освіти у 2023 році?

Раніше ми аналізували обсяги фінансування цієї сфери, що були передбачені в
державному бюджеті 2022.

У проєкті державного бюджету на 2023 рік кошти за бюджетною програмою 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти для Міністерства освіти і науки пропонується зменшити, порівняно з минулим роком за загальним фондом більше ніж на 4 млрд. грн. (з 21,07 млрд. грн до 17,06 млрд. гривень). Аналогічно фінансування Київського національного університету імені Тараса Шевченка за бюджетною програмою 2201280 пропоновано зменшити більше ніж на 400 млн. гривень (з 1 729 253 тис. грн. до 1 312 618 тис. грн.). Також на 2023 не планується фінансування Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти. В минулому році за цією бюджетною програмою було передбачено 250 млн. гривень.

Натомість для МВС за бюджетною програмою 1001080 «Підготовка кадрів закладами
вищої освіти із специфічними умовами навчання» обсяги фінансування буде збільшено як за загальним так і за спеціальним фондом. На 2023 рік обсяг фінансування за загальним фондом за цією бюджетною програмою зросте на більше ніж на 500 млн. грн (з 1 949 875 тис. грн. до 2 470 316 тис. грн.), а за спеціальним фондом на 40 млн. грн (з 426, 6 млн. грн. до 466, 9 млн. грн.)

Нагадаємо також, що протягом 2022 року Уряд двічі перерозподіляв кошти з резервного
фонду на фінансування для потреб МВС за програмою 1001080 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання». Зокрема постановою КМУ від 22 березня 2022 року було додатково виділено 455382,1 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським, а також забезпечення належної оплати праці особовому складу та працівникам органів системи Міністерства внутрішніх справ, а постановою КМУ від 3 червня 2022 року також виділено 22302 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винагороди поліцейським.

Отже, фінансування державних видатків для МОН у 2023 році очевидно буде
зменшено. Проте продовжується фінансування вищої освіти за рахунок міжнародних коштів.

Так за бюджетною програмою 2201610 «Вища освіта, енергоефективність та сталий
розвиток», основна мета якої приведення інфвраструктури закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності обсяг коштів у 2023 році збільшиться більше ніж на 1,8 млрд.грн (з 649 800 тис. грн до 2 520 000 тис. грн).

За бюджетною програмою 2201680 «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», мета якої покращення умов забезпечення якості та прозорості в системі вищої освіти України, залучення міжнародної допомоги зросте у 2023 році майже на 100 млн.грн (з 150 000 тис. грн. до 243 720 тис. грн.).