Новини
Правнича освіта

Єдиний державний кваліфікаційний іспит 2023: успіхи і провали

Наприкінці минулого року, 30 листопада та 20 грудня, нарешті відбувся Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) для випускників правничої магістратури. Нагадаємо, ЄДКІ, як форма підсумкової атестації, був проведений вперше, оскільки декілька разів до того його переносили через різні обставини.

Цей іспит складений на основі програми, затвердженої у жовтні 2021 року, і тем з 12 розділів: конституційне і адміністративне право, адміністративне судочинство в Україні, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини, цивільне право, цивільне процесуальне право, трудове право, міжнародне приватне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, міжнародне кримінальне право (включно з міжнародним співробітництвом у сфері запобігання злочинності) та загальні етичні вимоги правничої професії.

ЄДКІ змістовно і структурно відрізняється від Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), яке проводиться на вступі до магістратури. У ЄФВВ лище вісім блоків і немає трудового права, міжнародного приватного права, міжнародного кримінального права та загальних етичних вимог) з одним єдино правильним варіантом відповіді.

Попри те, що іспит таки відбувся, низка суттєвих запитань залишилися.

Прозорість процесу

На жаль, в організації ЄДКІ бракує відкритості. Не зважаючи на те, що наприкінці вересня відбулось пробне проведення, публічно не було оприлюднено аналізу та підсумків. Після ЄДКІ в листопаді не оприлюднені завдання, як це було під час ЄФВВ, студенти дізнаються про свій результат через тривалий час після засідання фахової комісії.

Якість тестів

Наші побоювання щодо якості тестів частково виправдались. Фахова комісія, яка засідала 6 грудня 2023 року дискваліфікувала 11 завдань, як такі, що або сформульовані некоректно, або не відповідають програмі, або в яких не можливо визначити правильну відповідь. На повторному складанні ЄДКІ у грудні фахова комісія дискваліфікувала 9 тестових питань. Більше того, відповідно до програми ЄДКІ екзаменаційна робота повинна складатися з фабул (описів фактичних обставин), до яких наводяться не більше 12 тестових запитань у різних форматах. Тобто іншої структури екзаменаційної роботи не передбачено. Водночас частина тестових завдань в екзаменаційній роботі не мала прив’язки до конкретної фабули.

Пороги

Фахова комісія за результатами ЄДКІ 30 листопада 2023 року встановила поріг на рівні 37 правильних відповідей зі 109 тестових завдань. Це в цілому відсіяло 10,6% тих, хто складав ЄДКІ. Ці особи, які не подолали поріг і ті, які в силу різних обставин не змогли взяти участь у тестуванні 30 листопада, мали можливість повторно скласти ЄДКІ 20 грудня 2023 року. Означений рівень порогу складає 31,3%.

Що далі?

Міністерство освіти і науки повинно детально проаналізувати весь процес організації проведення ЄДКІ з права та виробити системне бачення щодо подальшого удосконалення ЄДКІ і усунення недоліків, які виникли. Механізм створення та апробації завдань на ЄДКІ потребує кардинального оновлення, щоб унеможливити подальшу дискваліфікацію питань на стадії роботи фахової комісії. Також має бути суттєво переглянута програма ЄДКІ, оскільки блоки по змістовному наповненню не рівномірні, теми в окремих розділах сформульовані дуже широко, частина тем має бути виключена з програми тощо. Але незважаючи на певні проблеми, які виникли під час проведення цього іспиту, ЄДКІ має і далі розвиватись і знайти своє місце в системі якісної підготовки правників.