Новини
Правнича освіта

Вступ на юридичні факультети у 2023 році: яким може стати Порядок прийому на навчання?

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти

Міністерство освіти і науки оприлюднило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. На жаль, досі не прийнятий закон, який би дозволяв проводити вступну кампанії у 2023 році в особливому порядку, як це було у минулому році. У Верховній Раді зараз зареєстровано три законопроєкти № 8228 та № 8228-1 та № 8228-2. Спільним в них є норма про можливість проведення вступу у 2023 році в іншому, особливому порядку, ніж це визначає закон «Про вищу освіту» та звільнення випускників шкіл від підсумкової атестації. Натомість комітетський законопроєкт № 8228-2 додатково пропонує законодавчо визначити формат проведення Національного мультипредметного тесту, зокрема розділити його складання на два дні та визначити обов'язковими предметами НМТ тільки українську мову та математику.

Водночас, МОН вирішив не чекати прийняття закону і виніс розроблений проєкт Порядку на громадське обговорення.

Що ж пропонується?
  • Повноцінного ЗНО не буде. Як і минулого року вступники на бакалаврські програми будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ). Якщо у 2022 році цей тест складався з трьох предметів – української мови, математики та історії України, то в наступному році МОН пропонує його суттєво розширити та додати туди іноземну мову.


НМТ складатиметься з обов’язкових чотирьох дисциплін (української мови, математики, історії України та іноземної мови), та можливого додаткового блоку (біологія, або фізика, або хімія). Потенційно абітурієнт матиме можливість вибору, чого у 2022 році не було. Для вступників на юридичні факультети потрібні саме бали з обов’язкових чотирьох предметів. Коефіцієнти на кожен із них при обчислені конкурсного балу становлять по 0,25 для спеціальності 081 «Право», 0,2 для української мови, 0,3 для іноземної мови та по 0,25 для математики і історії України для спеціальності 293 «Міжнародне право».

Цікаво, що ще у 2019 році в одному із варіантів Концепції розвитку юридичної освіти, було зазначено, що вступ на юридичні факультети повинен здійснюватися за сертифікатами з чотирьох предметів ЗНО. Але той варіант концепції, які розробляли спільно МОН та Мінюст так і залишився проєктом.

  • ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) та ЄВІ (Єдиний вступний іспит) повертаються, але трансформованому вигляді. У 2022 році вступники на правничу магістратуру складали Магістерський комплексний тест (МКТ), який вміщував право та іноземну мови. Пропонується, що в наступному році ЄФВВ та ЄВІ будуть потрібні для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини». При чому порівняно із ЄФВВ та ЄВІ 2021 року та МКТ 2022 року, ці інструменти пропонується змістовно вдосконалити. Тепер ЄФВВ – це виключно оцінювання фахових знань, натомість ЄВІ буде оцінювати не лише рівень володіння іноземною мовою, але і логічне, критичне та аналітичне мислення. ЄФВВ матиме більшу вагу при формуванні конкурсного балу. Для нього встановлено коефіцієнт 0,6.

  • Вступ на магістра права тільки з дипломом бакалавра з права. Проєкт залишив норму про заборону перехресного вступу на магістратуру з права. Тобто здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 «Право» можуть тільки ті особи, які мають бакалаврську освіту за юридичними спеціальностями. Правда, перехресний вступ поки дозволений на магістратуру за спеціальністю «Міжнародне право».

  • 140 балів залишаються.
Вступники на бакалаврат з права на базі повної загальної середньої освіти, як і минулі декілька років, повинні мати конкурсний бал не менше 140 балів. Нагадаємо, що у 2022 році ця норм також діяла. Водночас норма про 140 балів не застосовується при вступі на бакалаврат за іншими траєкторіями, наприклад, на основі здобутого рівня молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра. Можливо, настав час встановити ці норми і за цією траєкторією.
Крім того, до конкурсу на бюджет можуть бути допущені лише ті вступники, конкурсний бал яких не менше 130.

  • Окремий порядок вступу в заклади освіти системи МВС існуватиме і надалі.
Як і попередні роки, Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році не поширюватиметься на прийом на навчання на бюджет до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Добір бюджетників в заклади освіти системи МВС відбуватиметься за правилами, які затверджуватимуть керівники цих закладів за погодженням з МВС. Нагадаємо, що добір у ці заклади здійснюється на основі порядку добору, визначеного наказом МВС №315 ще 2016 року, а в минулому році також згідно з окремим порядком про особливості добору на навчання в умовах воєнного стану.

В цілому, вступ на юридичні факультети у 2023 році суттєво не змінено. Водночас деякі вимоги посилено, порівняно з 2022 роком. Сподіваємось, що порядок доопрацюють і затвердять найближчим часом, що дасть час і закладам освіти, і абітурієнтам якісно підготуватись до тестування та вступу до університетів.