Новини
Правнича освіта

Виші МВС і контрактники: тенденція на підготовку юристів для загального ринку продовжуватиметься?

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти
Реформування правоохоронного сектору – одна з вимог для вступу України до Європейського Союзу. Для цього зараз активно розробляється Комплексний стратегічний план. На жаль, в проєкті плану нічого не зазначається щодо реформування відомчої підготовки фахівців вишами зі специфічними умовами навчання, що перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів.

Сьогодні в системі МВС, СБУ та Мінюсту функціонують заклади вищої освіти, які повинні здійснювати підготовку фахівців насамперед для потреб цих органів. Наприклад, в структурі МВС таких закладів є 11, ще по одному – в структурі СБУ та Мінюсту. Водночас, окрім виконання своєї основної місії – підготовки кадрів для потреб органів державної влади, такі заклади освіти масово готують фахівців, зокрема і юристів для масового ринку як на денній, так і на заочній формі.

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) станом на 1 січня 2023 року тільки у закладах вищої освіти системи МВС здобували вищу юридичну освіту на контрактних умовах понад 8 тисяч осіб на бакалаврському рівні. Ще 517 осіб здобувають бакалавра з права на контракті у вишах СБУ, Мінюсту, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Адміністрації державної прикордонної служби України. Загалом – це 11% від загальної кількості тих, хто здобуває бакалавра з права на контракті в Україні. На заочній формі вищу юридичну освіту здобуває 24% осіб.
Приблизно така ж ситуація на магістратурі. У вишах із специфічними умовами навчається на магістратурі з права понад 4 тисячі осіб, що становить 24% від загальної кількості тих, хто здобуває ступінь магістра права на контрактних умовах. На заочці цей відсоток становить 35%.
У 2022 році до закладів вищої освіти системи МВС також зараховано значну кількість бакалаврів на контракт, а саме більше 3 тисяч осіб (окрім другої вищої освіти). Це в декілька разів більше, ніж кількість осіб, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державні кошти у вишах МОН. Нагадаємо, що у 2022 році на бакалаврат з права для закладів освіти системи МВС було затверджено держзамовлення обсягом 1155 місць.
На основі наведеної статистики можемо зробити висновки, що виші із специфічними умовами здебільшого і далі зосереджені на підготовці юристів не для органів державної влади, а для загального ринку. Особливо дивним виглядає масштаб підготовки юристів в цих закладах освіти на заочній формі навчання. Отже, варто приділити більшу увагу позиціонуванню таких закладів вищої освіти та їх місцю в системі підготовки фахівців в контексті розробки Комплексного плану реформування правоохоронного сектору.