Новини
Правнича освіта

Умови прийому на 2022 рік пройшли реєстрацію в Мін'юсті. Чи змінилося щось для вступників на правничі спеціальності?

Іван Шемелинець

Затвердженні у жовтні 2021 року Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2022 році були «заюстовані» Міністерством юстиції України, а отже наступного року абітурієнти вступатимуть за цими правилами. Умови прийому – це визначальний документ, на основі якого здійснюється прийом на навчання до закладів вищої освіти. Цей документ затверджується наказом Міністерства освіти і науки України не пізніше 15 жовтня року, який передує вступній кампанії і повинен пройти реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Експерти Фундації брали участь в обговоренні проєкту Умов і надсилали пропозиції, щодо встановлення оптимальніших і обґрунтованих вимог до вступників на правничі спеціальності. На жаль, наші пропозиції не були враховані робочою групою, яка працювала над змістом Умов.

Умови прийому на 2022 рік містять деякі новації, зокрема розширення сфери застосування Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для інших спеціальностей. Тепер, починаючи з 2022 року ЄФВВ, як предметний фаховий тест, буде проводитись не лише під час вступу на магістратуру за правничими спеціальностями, але й на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини». В цілому у 2022 ЄФВВ буде проводитись для вступників на магістратуру за 14 спеціальностями.

Нагадаємо, що ЄФВВ, як незалежний іспит, був запроваджений для вступників в правничу магістратуру ще у 2016 році, і успішно застосовується усі ці роки. Його впровадження вважається одним із найуспішніших кейсів в рамках реформи юридичної освіти, оскільки такий незалежний іспит дозволив прибрати корупцію при вступі в магістратуру та створив рівні і справедливі умови для вступників з різних університетів. Тепер же цей кейс буде поширено ще на 12 спеціальностей, серед яких «Журналістика», «Економіка», «Політологія», «Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування» та інші. 

Це насправді хороша практика, оскільки окрім фахового предметного тесту вступники на ці спеціальності здаватимуть і тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК), який дозволить в підсумку відібрати на навчання в магістратуру найбільш підготовлених бакалаврів, які мають високий рівень навичок аналітичного та критичного мислення.

Водночас залишаються поки не вирішеними низка суттєвих питань.
Умови прийому не є обов’язковими для закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (заклади освіти, метою діяльності яких є задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Це потенційно означає інший порядок вступу у ці заклади освіти, ніж це визначають Умови. Наприклад вступ до закладів вищої освіти МВС здійснюється відповідно до Наказу МВС «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України», в якому встановлені різні підходи для вступників на бюджет та контракт.

У 2022 році широкий конкурс також не розповсюджуватиметься на заклади освіти, які перебувають у сфері управління МВС, СБУ та Мінюсту. Широкий конкурс дає можливість отримати місце державного замовлення найбільш здібним абітурієнтам, які мають найвищі конкурсні бали і сьогодні застосовується для правників лише в системі МОН та Мінфіну. Місця державного замовлення, що затверджені для Мінфіну у широкому конкурсі з 2020 року. Це сприяє більшій конкуренції та справедливому отриманню абітурієнтами державного замовлення.

Норма в 140 балів залишилась незмінною і на 2022 рік, але вона стосується тільки вступників на основі повної загальної середньої освіти (після школи). Для інших траєкторій вступу, наприклад на основі молодшого спеціаліста чи на основі бакалавра ця норма не застосовується. Насправді, конкурсні бали, осіб які зараховані на правничий бакалаврат на основі молодшого спеціаліста (після коледжу) є низькими, не зважаючи на те, що складовою частиною конкурсного балу є бал за фахове вступне випробування, яке проводиться в закладі вищої освіти. 

Крім, того, вступникам на бакалаврат на базі коледжу дозволено поки здавати різні предмети ЗНО, в залежності від того, вступають вони на бюджет чи контракт. Якщо абітурієнт вступає на бюджет – то конкурсними предметами будуть українська мова та література, історія України або математика, якщо на контракт – українська мова і література і будь-який інший предмет за вибором вступника.  В минулому році, експерти Фундації ДЕЮРЕ домоглися скасування подібної норми для вступників на бакалаврат на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до тих, хто хоче здобути вищу юридичну освіту, мають бути рівними та справедливими для усіх, і не залежати від підпорядкування конкретного закладу вищої освіти. Тому над вдосконаленням вимог до вступників на правничі спеціальності ще потрібно працювати.