Новини
Правнича освіта

Здобуття юридичної освіти в умовах війни. Як змінюється підготовка правників у нових реаліях?

Іван Шемелинець

Російське вторгнення спричинило величезну шкоду для усіх сфер життя, зокрема і для освітньої сфери. Значна частина закладів освіти змушені були тимчасово призупинити освітній процес. Деякі заклади освіти зазнали фізичних руйнувань від ворожої авіації та артилерії. Певна кількість студентів та викладачів досі перебуває в містах, де ведуться бойові дії, ще частина вимушено переїхала у безпечні регіони в Україні та за кордон, частина була мобілізована або зарахована до лав сил територіальної оборони. Заклади освіти, які перебувають у сфері МВС провели дострокові випуски своїх студентів.

Усе це торкнулось і юридичної освіти. У Києві, Харкові, Сумах, Чернігові, Херсоні, Ірпені та Маріуполі розташована левова частка усіх правничих шкіл України. У цих університетах, здобувають юридичну освіту на денній формі, більше 25 тисяч студентів. Тільки в Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого таких 5682 особи.

Така ситуація зумовила необхідність прийняття потрібних законодавчих рішень, рішень Уряду та закладів освіти у цих складних умовах. Що вже змінилось або може змінитися в освіті та юридичній освіті зокрема?

Організація освітнього процесу

З початком війни більшість університетів змушені були призупинити навчання та оголосили канікули. Зараз освітній процес поступово відновлюється, навіть в тих університетах, які перебувають в зоні бойових дій. Наприклад, Херсонський державний університет відновив навчання з 28 березня 2022 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого — з 4 квітня 2022 року. Маріупольський державний університет планує розпочати навчання з 18 квітня 2022 року. Частина університетів надала можливість доєднатись до онлайн-навчання тим студентам, які втратили можливість навчатися у своїх університетах.

Водночас Міністерство дозволило закладам вищої освіти вносити зміни до навчальних планів щодо проходження здобувачами переддипломної практики та відповідної кількості кредитів ЄКТС, перерозподіливши їх на інші освітні компоненти. При цьому загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом, за умови перерозподілу на інші освітні компоненти. Загальна кількість кредитів ЄКТС має відповідати стандарту.

В бакалаврському стандарті обсяг практики становить не менше 10 кредитів, в магістерському — не менше 30 кредитів для освітньо-професійної та не менше 20 кредитів для освітньо-наукової програми.

Також був затверджений порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти у вищій освіті .

Регулювання трудових відносин та окремі гарантії для освітян

Законом №2126-ІХ від 15 березня 2022 року встановлено, що здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

  • організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
  • збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;
  • місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

Водночас в період дії воєнного стану змінилось і загальне регулювання трудових відносин. Так, у прийнятому 15 березня 2022 року законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» змінилась тривалість робочого часу, розширено право роботодавця укладати строкові договори на період дії воєнного стану, право звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності, чи в період перебування у відпустці, зупиняти дію окремих положень колективних договорів, залучати до нічних та важких робіт жінок, відмовляти в наданні відпустки та інші. Крім того запроваджено механізм призупинення дії трудових договорів, при чому відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Міністерство також надало відповідні роз’яснення про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану у листах від 28.02.2022 №1/3292–22, від 7.03.2022 №1/3370–22, від 07.03.2022 №1/3378–22 та від 15.03.2022 №1/3463–22.

Атестація студентів та ЄДКІ для права

Цьогоріч атестація студентів-правників відбуватиметься без Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідною постановою КМУ від 27 березня 2022 року встановлено, що у 2022 році атестація здобувачів ступенів фахової передвищої, вищої освіти, зокрема за спеціальностями галузей знань 08 Право, 29 Міжнародні відносини здійснюється без проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту у формі, визначеній закладом фахової передвищої або вищої освіти. Нагадаємо, що у жовтні 2021 року була затверджена програма ЄДКІ для правників, проте його проведення для вступників 2020 року було скасовано, а для вступників 2021 року було заплановано пробне складання у другому семестрі 2021/2022 навчального року.

Також і Міністерство окремим наказом дозволило закладам освіти самостійно визначати форми атестації студентів.

Акредитація освітніх програм

Акредитаційний процес триває. 1 березня 2022 року НАЗЯВО акредитувало дві бакалаврські, одну магістерську освітні програми та одну програму доктора філософії з права. Крім того було ухвалено рішення про умовну (відкладену) акредитацію на основі поданих повідомлень про намір акредитуватися магістерської освітньої програми з права в Національній академії внутрішніх справ та освітньо-наукової програми доктора філософії в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького.

Постановою КМУ №295 від 16.03.2022 року було встановлено, що строк дії сертифікатів про акредитацію програм і спеціальностей продовжується до 1 липня наступного року після припинення воєнного стану в Україні, якщо вони були чинними на 24 лютого 2022 р. НАЗЯВО тимчасово дозволили проведення акредитації у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи, без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Пізніше НАЗЯВО роз’яснило детальні аспекти акредитацій освітніх програм, для яких акредитаційна експертиза повністю відбулася, освітніх програм, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково, освітніх програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву, відомості про самооцінювання).

Вступ на навчання у 2022 році

У 2022 році вступ до університетів відбуватиметься в іншому порядку, зі спрощеним ЗНО, ЄФВВ та ЄВІ. Це передбачено у прийнятому законі №2157-ІХ.
МОН зараз шукає оптимальні моделі вступу на навчання до університетів. Поки що було запропоновано одну із моделей, при якій вступ на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюватиметься через мультипредметний тест, що вміщуватиме українську мову, математику та історію України. Для вступу на магістратуру з права пропонується складати магістерський комплексний тест з іноземної мови та права і міжнародного права. Цікаво, що вступники на магістратуру з права за цією моделлю не будуть складати тест загальних навчальних компетентностей, але його здаватимуть вступники на інші спеціальності.

Очевидно, що при напрацюванні оптимальної моделі вступу до університетів у 2022 році слід зважати, в першу чергу, на можливість гарантування безпеки тим, хто проходитиме тестування, а також на забезпечення справедливих умов відбору на навчання, зокрема на навчання за кошти державного бюджету.

Україна перебуває зараз не просто у війні. Вона демонструє свій цивілізаційний вибір на користь демократії, верховенства права і європейських цінностей.

Правничі школи намагаються і далі ефективно працювати, шукають способи і методи організувати освітній процес, забезпечити організацію практики для своїх студентів і робити все, щоб забезпечувати якість підготовки та подолати втрати у навчанні, наскільки це можливо зараз.

Треба відверто визнати, що як і все інше, система юридичної освіти не буде такою ж як до початку війни ні структурно ні змістовно. Правничі школи стикнуться з браком фінансування і зменшенням кількості студентів. Вже зараз потрібно починати напрацьовувати дорожню карту трансформації системи вищої та вищої юридичної освіти зокрема в післявоєнний період, яка б включала зокрема проведення оптимізації мережі правничих шкіл на основі зрозумілих, об’єктивних та обґрунтованих критеріїв. Також важливо зосередити зусилля на поверненні студентів в Україну після перемоги і продовження їх навчання в українських університетах та на суттєве змістовне оновлення освітніх програм.