Новини
Правнича освіта

Прозорість видатків у вищій освіті та при чому тут заклади системи МВС

Іван Шемелинець

Міністерство фінансів України оприлюднило аналітичні дані про ефективність використання публічних фінансів і підготувало «дашборд» про фінансові, кількісні та якісні показники діяльності закладів вищої освіти в 2020 році.

Дашборд містить дані стосовно: кількості студентів, які навчаються за державним замовленням і за контрактом, кількості науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу,  розмірів видатків на освіту по загальному і спеціальному фонду, видатки на 1 студента за державним замовленням і за контрактом, якісні та кількісні показники діяльності закладів вищої освіти. 

Найцікавіше, що в цій аналітиці немає жодного слова про заклади вищої освіти, які перебувають в сфері управління Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Служби безпеки України. При чому Міністерство пояснює, що інформація про показники діяльності закладів вищої освіти була надана лише Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством культури та інформаційної політики України щодо закладів, які знаходяться в їх сфері управління.

В аналізі представлені дані про видатки державного бюджету на оплату послуг з підготовки фахівців закладами вищої освіти лише за такими бюджетними програмами:
  • 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики (МОН);
  • 2201280 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (МОН);
  • 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоровʼя, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти (МОЗ);
  • 3501520 Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти (Мінфін);
  • 3801160 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти (МКІП).

В аналіз не включено заклади вищої освіти, щодо яких інформація відсутня або неповна.
Складається доволі дивна ситуація. Міністерство фінансів не аналізує витрати на освіту, встановлених для інших державних замовників, крім Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів та Міністерства культури і інформаційної політики.

Просто нагадаємо, що зокрема підготовка кадрів в системі МВС у 2020 році здійснювалась за чотирма бюджетними програмами:


Тому є величезне питання до відкритості і прозорості фінансування підготовки кадрів в закладах зі специфічними умовами навчання, бо навіть Міністерство фінансів не аналізує ці видатки. А аналіз, зроблений Мінфіном без цих закладів виглядає не зовсім повним.