Новини
Правнича освіта

Акція "Диплом юриста за півціни": чи мають заклади сиcтеми МВС готувати контрактників?

Заклади зі специфічними умовами навчання (заклади освіти системи МВС) поряд із підготовкою кадрів за кошти державного бюджету, надають освітні послуги і за кошти фізичних та юридичних осіб. При чому кількість таких осіб у вишах системи МВС дуже велика.

За даними Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) станом на 1 січня 2022 року з закладах освіти системи МВС за кошти фізичних чи юридичних осіб  юридичну освіту здобувають 7851 бакалаврів, що становить 15,7 % усіх контрактників-бакалаврів за цією спеціальністю та 2612 магістрів (20,3% всіх контрактників-магістрів). При чому левова частина цих осіб (4140 бакалаврів та 2360 магістрів) навчаються на заочній формі.

Основна місія існування таких закладів освіти – готувати кадри для потреб конкретного державного органу, який і фінансує ці заклади освіти. Водночас, випускники закладів освіти МВС, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб не йдуть працювати в органи, підпорядковані МВС. 

У звіті Рахункової палати, виданої за результатами аудиту, встановлено, що існуюча система підготовки кадрів ЗВО МВС є малоефективною, затратною, орієнтованою переважно на надання платних освітніх послуг і такою, що не відповідає реальним кадровим потребам МВС».

Вартість контракту у таких закладах освіти коливається від 12000 до 29900 гривень в рік. Для прикладу, вартість контракту для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання в Національній академії внутрішніх справ становить 29000 гривень, у Харківському національному університеті внутрішніх справ – 29900 гривень, а у Львівському державному університеті внутрішніх справ – 26900 гривень за один рік навчання.

Попри це, необхідно нагадати, що на 2022 рік для підготовки кадрів закладами системи МВС виділено більше 2 млрд гривень.

То чи мають заклади системи МВС готувати кадри не для потреб органу, а й для всього ринку праці?