Новини
Правнича освіта

Що містить Національний план дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти?

24 травня 2022 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в рамках форуму «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни» представило проєкт Національного плану дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти на 2022-2023 роки (далі – Національний план). 

Основна мета створення Національного плану — консолідація зусиль усіх ключових органів та організацій для створення системи забезпечення якості, що повноцінно відповідатиме Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). 

Ціль, яку прагне досягти НАЗЯВО — стати повноправним членом ENQA (Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти).

Проєкт Національного плану містить п’ять ключових завдань:

 • Розробка та впровадження змін до законодавства щодо вдосконалення діяльності процедур НАЗЯВО;
 • Вдосконалення національних критеріїв акредитації освітніх програм стосовно їх повноцінній відповідності критеріям ESG;
 • Вдосконалення методів та критеріїв залучення міжнародних експертів під час акредитаційних процедур;
 • Оптимізація процесу залучення зовнішніх стейкхолдерів до процесів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • Увідповіднення процедур НАЗЯВО з методами експертної оцінки ESG.

Для досягнення заявлених завдань, автори проєкту Національного плану виділили пріоритетні та перспективні заходи, які слід провести.

До пріоритетних заходів належать:

 • Методологічна та фінансова підтримка НАЗЯВО на шляху вступу до ENQA;
 • Розробка законодавчих змін стосовно можливості проведення пост акредитаційного моніторингу;
 • Оптимізація статусу НАЗЯВО в законодавстві;
 • Оновлення Положення про акредитацію освітніх програм та критеріїв оцінки освітніх програм.
 • Реформування апеляційного комітету та процедури оскарження рішень НАЗЯВО.

До перспективних завдань належать:

 • Вдосконалення механізмів підготовки експертів НАЗЯВО, формування та наповнення реєстру експертів.
 • Залучення міжнародних експертів до акредитаційних процедур
 • підвищення рівня  залучення стейкхолдерів до процесу діяльності НАЗЯВО
 • Затвердження комплексу нормативно-правових актів стосовно впровадження інституційної акредитації створення незалежних установ оцінювання якості вищої освіти.

Національний план вміщує заходи, які давно обговорювались в експертному середовищі. Частину заходів потенційно мало б бути впроваджено вже давно, наприклад розвиток інституційної акредитації чи створення незалежних агенцій із забезпечення якості вищої освіти. Свого часу навіть був розроблений відповідний проєкт Положення про акредитацію незалежних установ, але він так і не був затверджений. Питання постакредитаційного моніторингу передбачене в законопроєкті «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти» №6531, яким постакредитаційний моніторинг визначається як оцінювання органом, що прийняв рішення про акредитацію, виконання наданих за результатами акредитації рекомендацій та/або подальшого виконання критеріїв акредитації. Цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради у січні 2022 року і, очевидно, НАЗЯВО лобіюватиме його прийняття.

У цілому, затвердження Національного плану – це ще один крок для вдосконалення зовнішньої системи забезпечення якості і діяльності Національного забезпечення якості вищої освіти, а також удосконалення критеріїв оцінювання освітніх програм, що відповідають ESG.