Новини
Правнича освіта

Як проходить акредитація освітніх програм з права в умовах воєнного стану?

Акредитація освітніх програм, зокрема з права та міжнародного права, триває і в умовах воєнного стану триває. Після початку російського вторгнення виникла необхідність суттєвої зміни підходів до проведення акредитації освітніх програм. Тому, 16 березня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову №295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі освіти, в умовах воєнного стану», якою визначалось, що строк дії сертифікатів про акредитацію програм і спеціальностей продовжується до 1 липня наступного року після припинення воєнного стану в Україні, якщо вони були чинними на 24 лютого 2022 р. НАЗЯВО тимчасово дозволили проведення акредитації у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи, без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
14 квітня 2022 року був затверджений Тимчасовий порядок акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану.

Зокрема, порядком визначено, що усі освітні програми, про намір провести акредитацію яких заклади вищої освіти попередньо повідомили Національне агентство, та інформація про які внесена до графіку акредитацій на навчальний рік 2021/2022, починаючи з 17 березня 2022 року, проходять акредитацію за однією з двох процедур: 

- у віддаленому (дистанційному) режимі, відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.
- за спрощеною процедурою з ухваленням рішення про умовну (відкладену) акредитацію без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Крім того, порядок передбачає детальні аспекти акредитацій освітніх програм, для яких акредитаційна експертиза повністю відбулася, освітніх програм, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково, освітніх програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву, відомості про самооцінювання).

Загалом, після початку збройного вторгнення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти провело три засідання по розгляду освітніх програм (1 березня, 14 квітня та 17 травня), на яких були акредитовані 7 бакалаврських освітніх програм, 3 магістерські та 3 освітні програми доктора філософії.


Також відповідно до Тимчасового порядку НАЗЯВО прийняло рішення про умовну (відкладену) акредитацію за спеціальністю 081 «Право» 10 бакалаврських освітніх програм, 5 освітніх програм доктора філософії, і 5 освітніх програм молодшого бакалавра, а за спеціальністю 293 «Міжнародне право» 4 бакалаврських освітніх програм, 1 освітньої програми доктора філософії  та 1 молодшого бакалавра. Крім того, раніше було ухвалено рішення про умовну (відкладену) акредитацію на основі поданих повідомлень про намір акредитуватися магістерської освітньої програми з права в Національній академії внутрішніх справ та освітньо-наукової програми доктора філософії в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, рішення про умовну акредитацію приймається стосовно освітніх  програм, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (від завершення експертизи експертною групою до ухвалення експертного висновку ГЕР), та освітніх програм, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (від подачі заяви і відомостей про самооцінювання до початку здійснення експертизи в закладі вищої освіти). Крім того, Національне агентство може ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію за спрощеною процедурою у разі мотивованого звернення закладу вищої освіти, який перебуває на тимчасово окупованій території та (або) зазнав ушкоджень внаслідок бойових дій, що унеможливлює проведення акредитаційного процесу, у тому числі належну передачу відомостей про самооцінювання, за умови продовження реалізації освітньої діяльності за освітньою програмою, що акредитується.

Серед освітніх програм, які отримали умовну (відкладену) акредитацію, привертає увагу бакалаврська освітня програма з права в комунальному закладі вищої освіти "Барський гуманітарно - педагогічний коледж імені Михайла Грушевського". Також освітні програми молодшого бакалавра з права та міжнародного права отримали умовну акредитацію в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Херсонському державному аграрно - економічному університеті, Національному університеті "Одеська юридична академія", Державному університеті "Житомирська політехніка" та Міжнародному гуманітарному університеті. 

Продовження акредитацій освітніх програм в умовах воєнного стану є важливим рішенням, необхідним для продовження ефективного забезпечення організації освітнього процесу в цих умовах і як окрема складова загальної системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Водночас, після нашої перемоги і відновлення повноцінного акредитаційного процесу, має бути забезпечена якісна акредитаційна експертиза тих освітніх програм, які зараз отримали умовну (відкладену) акредитацію.