Новини
Правнича освіта

Скільки коштує вивчитися на юриста в Україні?

Масовість та доступність вищої освіти в Україні – одна із причин зниження її якості, оскільки через недостатньо високі вимоги до вступників та  низьку вартість оплати контрактного навчання отримати її надзвичайно легко. Масовість вищої освіти призвела до поступової деградації професійно-технічної освіти, а ринок праці відчуває брак кадрів саме з професійно-технічної освітою.

Серед усіх спеціальностей у вищій освіті найбільше студентів здобувають саме юридичну освіту. Причинами цього стала розширені пропозиції освітніх послуг за цією спеціальністю – здобути правничу освіту може як особа після повної середньої освіти, так і після 9-ти класів, а згодом і після коледжів. Держава створила величезну кількість траєкторій, які дозволяють не докладаючи надзусиль здобути правничу освіту. Потенційні бар’єри встановлені лише у вигляді ЄФВВ – іспиту після бакалаврату. Проте значна частина тих, хто здобув ступінь бакалавра, так і не вступає на магістратуру  в силу різноманітних причин, оскільки ступінь бакалавра дозволяє претендувати на низку посад, де вимагається наявність юридичної освіти.

Правнича освіта є доступною по вартості навчання. Вищу юридичну освіту можна здобути, не витрачаючи для цього великих коштів.

За даними, розміщеними у відкритому доступі на сайті ЄДЕБО, в Києві у 2021 році вартість одного року контракту для здобуття ступеня бакалавра права за денною формою навчання коливається від 15800 грн. в Київському університеті ринкових відносин до 61000 грн. в НУ «Києво-Могилянська академія», у Львові від 13600 грн. у Львівській філії МАУП до 75000 грн. в Українському католицькому університеті, а у Одесі від  14800 в Придунайській філії МАУП до 31050 в НУ «Одеська юридична академія».Багато закладів освіти встановлюють вартість контрактів нижче 20 тис. грн. за один рік навчання. Попри це на деякі конкурсні пропозиції у 2021 році не вступив жоден студент (приміром, Коледж імені Антона Макаренка).


На заочній формі вартість контрактів ще нижча. Вищу юридичну освіту бакалаврського рівня на заочній формі можна здобути за відверту низьку ціну. В Києві у 2021 році вартість контракту коливалась від 11000 грн. в Державному університеті інфраструктури та технологій до 35750 грн. в КНУ імені Тараса Шевченка, а в Харкові від 12000 грн. в Харківському університеті внутрішніх справ до 18500 грн. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.Відносно схожа ситуація і для здобуття ступеня магістра. Хоча вартість за один рік навчання на магістратурі вища порівняно з вартістю навчання на бакалавраті, проте можливостей здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 «Право» за достатньо низьку ціну залишається багато, особливо на заочній формі. Наприклад , вартість контракту у Державному університеті економіки та технологій (м. Дніпро) становила 10000 грн, в Сумському національному аграрному університеті (м. Суми) – 8500 грн, а в Державному університеті інфраструктури та технологій (м. Київ) – 15000 грн.

Якісна освіта не може бути дешевою. Тим паче, юридична.  Необхідно визнати, що підготувати якісного юриста за 10000 гривень в рік не можливо.