Новини
Правнича освіта

Як вступатимуть на юридичні факультети цього року?

Іван Шемелинець 

Наближається період вступної кампанії, яка цього року суттєво відрізнятиметься від попередніх через збройну агресії росії проти України. Значна частина закладів освіти, зокрема і ті, які готують правників, зазнали суттєвих фінансових, матеріальних, кадрових та організаційних втрат. Деякі заклади освіти були переміщені в безпечні регіони, а велика кількість потенційних абітурієнтів вимушено переїхали за кордон.

Наприкінці квітня було затверджено та оприлюднено новий Порядок вступу до закладів вищої освіти в 2022 році. Як ми писали раніше, цьогоріч вступ на бакалаврські програми відбуватиметься без ЗНО в традиційному його розумінні, а основна проблема, яка потребувала вирішення під час розробки окремого порядку вступу у 2022 році – це забезпечити прозорі, справедливі та безпечні умови вступу до закладів вищої освіти в умовах, які виникли.

Ключовою метою було створити такі умови вступу, що будуть максимально безпечними для майбутніх учасників вступної кампанії, а також розробити механізми доступу до тестування особам, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони України та за кордон. Також існувала потреба забезпечити незалежний та прозорий вступ, при якому в найбільш оптимальній формі були б мінімізовані можливі корупційні ризики. 
Отже, що змінилось?

Бакалаврат

Вступ на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбуватиметься за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) — комп’ютерного онлайн-тесту, який включає по 20 завдань з української мови, історії України та математики. Із демонстраційним варіантом цього тесту, який оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти, можна ознайомитись на їх офіційному сайті. 

Вступити можна буде також і за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років із трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування. Нагадаємо, що в минулому році для вступу на спеціальність 081 «Право» необхідно було мати сертифікат ЗНО з української мови, історії України і на вибір математика або іноземна мова. До 2021 року на небюджетні конкурсні пропозиції вибір другого і третього предмету був дуже широкий. 

Суттєва відмінність мультипредметного тесту від ЗНО полягає в тому, що його учасник складатиме всього один раз і відбуватиметься це в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених у населених пунктах України, а також у деяких країнах Європи.

Конкурсний бал визначатиметься за формулою: 

(КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

де П – це складові мультипредметного тесту, а К – відповідні коефіцієнти, встановлені для кожної спеціальності. Зокрема для «Права» коефіцієнти визначені у вигляді 0,35 для української мови, 0,4 для історії України та 0,25 для математики. Для «Міжнародного права» — 0,4, 0,4, та 0,2 відповідно.

Залишаються чинними встановлені раніше мінімально необхідні значення конкурсного балу 140 для вступу на бакалаврат з «Права» та «Міжнародного права». 

Цікава практика визначення мінімальних значень конкурсного балу встановлена в НУ «Києво-Могилянська академія». У затверджених правилах прийому для вступу на бакалавра із сертифікатами ЗНО 2019-2021 року встановлено мінімальні значення за кожним предметом. Наприклад, якщо абітурієнт вступатиме на право за сертифікатами ЗНО, то він повинен мати не менше 150 балів з української мови, 140 балів з історії України та 130 балів з математики чи іноземної мови. Такий же підхід застосовано в Українському католицькому університеті: для вступу на правничий бакалаврат потрібно буде 150 балів з кожного із предметів. Натомість, для вступу у Львівський національний університет імені Івана Франка мінімальна кількість балів з кожного предмету встановлена на рівні 100 балів.

Вступ на бакалавра на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра відбуватиметься так:

  •  для вступу на місця державного (регіонального) замовлення — за результатами національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет), та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);

  • для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб — за результатами визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет), та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).

Таким чином, вступ за цією траєкторією відрізнятиметься змістовно залежно від того, на навчання за які кошти вступатиме абітурієнт. Водночас, цього року випускники коледжів не складатимуть вступного іспиту у закладі вищої освіти, як це було в попередні роки і де залишався достатньо високий рівень корупційних ризиків.

Конкурсний бал визначатиметься за формулою: 

(КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2,
 де П – оцінки першого та другого предметів.

Молодший бакалаврат

Вступ на молодшого бакалавра з права відбуватиметься також за результатами національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет) та визначеного Правилами прийому іншого предмету (другий предмет), або за балами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з двох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності та джерела фінансування.

Конкурсний бал визначатиметься за формулою:
 (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2 + ОУ, 
де П – оцінки першого та другого предметів.

Магістратура

Вступ на магістра на основі бакалавра відбуватиметься замість традиційних ЄФВВ та ЄВІ
за результатами Магістерського комплексного тесту (МКТ), який структурно вміщує 30 тестових питань з іноземної мови та 50 – з права. Як бачимо, цьогоріч вступники на правничу магістратуру не складатимуть ТЗНПК (тест загальних навчальних компетентностей), а обсяг тестів з блоку Право, порівняно з попередніми роками, зменшився вдвічі. Водночас, програми залишились попередні.

Крім того, на правничу магістратуру можна буде вступити і за результатами ЄФВВ та ЄВІ 2019-2021 років. Проте, вони можуть бути зараховані замість оцінок МКТ з права та іноземної мови, якщо різниця балів з єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту та з магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.

Конкурсний бал визначатиметься за формулою: 
(КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2, 
де П1 – результати тесту з іноземної мови, а П2 – тесту з права.

Мінімальні значення конкурсного балу для вступу на магістратуру Порядком не встановлені, а можуть визначатися закладом вищої освіти у власних Правилах прийому. Наприклад, той таки Український католицький університет встановив 150 балів як мінімальний прохідний конкурсний бал для вступу на магістратуру з права.

У Порядку також залишилась норма про те, що вступ на правничу магістратуру можливий, лише якщо особа здобула ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293  «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Нагадаємо, що це положення передбачено у магістерському стандарті зі спеціальності «Право», проте у минулому році таке положення Умов прийому було зупинене через оскарження цієї норми в судовому порядку. 

Нерівність у питанні вступу залишається

Порядок вступу не розповсюджується на заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а отже вступ на спеціальність «Право» у такі заклади вищої освіти  відрізнятиметься кардинально.

Міністерство внутрішніх справ України затвердило Порядок добору (відбору) на навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану, у якому дещо спростило процедури оформлення матеріалів для вступу у заклади вищої освіти, що перебувають у сфері управління МВС, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Зокрема, комплектуючим підрозділам на період дії воєнного стану дозволяється формувати матеріали щодо добору (відбору) на навчання до закладів освіти органів системи МВС у скорочену особову (навчальну) справу кандидата на навчання.

Водночас, обидвома Порядками визначено, що прийом на навчання за державним замовленням у заклади освіти зі специфічними умовами навчання здійснюється відповідно до Правил прийому, затверджених керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать, без дотримання інших вимог цього Порядку. Проте поки Правила прийому цих закладів не оприлюднені. Принаймні на офіційних сайтах закладів вищої освіти це не відображено. 


Залишається питання стосовно забезпечення належних та безпечних умов для учасників вступу у ці заклади вищої освіти при складанні вступних іспитів, зокрема іспиту на визначення рівня фізичної підготовленості, необхідного для вступу на навчання за кошти державного замовлення, розподілу місць державного замовлення тощо.

Замість висновків

В умовах воєнного стану та наявних безпекових та інших загроз Порядок вступу, який вдалось напрацювати і затвердити, виглядає доволі збалансованим та об’єктивним виваженим рішенням проблеми. Найбільших ризиків, пов’язаних із неможливістю проведення повноцінного ЗНО та забезпечення справедливого відбору, а також ймовірною появою корупційних ризиків, вдалось уникнути.  

Водночас, так і не вдалось вирішити більш комплексні проблеми, пов’язані зі вступними процедурами на право, як-то наявність суттєво різних умов вступу за однією спеціальністю 081 «Право» в заклади вищої освіти, які перебувають у сфері управління МОН, і в заклади зі специфічними умовами навчання. Поки також не затверджено обсяги державного замовлення на 2022 рік. У Порядку залишилась норма про те, що прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра за всіма формами здобуття освіти, а також для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти в 2022 році не проводиться.

Проведення безпечної вступної кампанії для усіх учасників надалі залежатиме від проведення ефективних організаційних дій під час самого тестування. Міністерство освіти і науки разом з Українським центром оцінювання якості вищої освіти повинні докласти максимум зусиль для якісної організації вступної кампанії. Маємо переконання та сподівання, що цьогорічна вступна кампанія пройде в спокійних та безпечних умовах.