Новини
Правнича освіта

Процес обрання нового складу НАЗЯВО запущено

18 лютого 2022 року Конкурсна комісія з відбору нового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти оголосила про початок нового конкурсу з обрання членів НАЗЯВО. Організацією конкурсу займається Конкурсна комісія, яка складається з дев’яти осіб, з яких чотири міжнародні представники делегуються від об’єднань Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area) і по одному представнику - від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, національного об’єднання студентів України, що є членом Європейського союзу студентів (ESU).

На початку цього місяця Кабінет міністрів України вніс зміни в Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, виклавши його в новій редакції. 

Нагадаємо, що закон, прийнятий у листопаді 2021 року уповноважив КМУ розпочати новий конкурс протягом одного місяця з дня набрання чинності законом. Водночас тимчасовий склад НАЗЯВО, затверджений постановою КМУ на початку грудня 2021 року діятиме не більше 6 місяців, а за цей час конкурс з обрання нового складу НАЗЯВО має завершитись. 

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти формується:
1) три особи, які обираються із числа представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
2) дві особи з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;
3) не менше одного представника з числа осіб, які працюють за основним місцем роботи у:
  • Національній академії наук України;
  • національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);
  • закладі вищої освіти державної форми власності;
  • закладі вищої освіти комунальної форми власності;
  • закладі вищої освіти приватної форми власності.

Подання заяв кандидатами триватиме з 28 лютого 2022 року до 29 березня 2022 року.  Особи, які мають намір стати членом НАЗЯВО мають відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 
1) володіння державною мовою (має бути підтверджено документами згідно з частиною третьою статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»); 
2) наявність вищої освіти, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 
3) наявність наукового ступеня та/або вченого звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 
4) досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 
5) для представників роботодавців - досвід фахової роботи за профілем діяльності всеукраїнського об’єднання роботодавців, що висунуло кандидата, не менше п’яти років; 
6) для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня - статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) першого або другого рівня на момент подання документів для участі у конкурсі; 
7) дотримання академічної доброчесності; 
8) досвід у розробленні та/або реалізації процесів забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015), політик у сфері вищої освіти (зокрема, робота у складі експертних груп, галузевих експертних рад Національного агентства, підрозділів із внутрішнього забезпечення якості вищої освіти закладів вищої освіти, науково-методичних комісій (підкомісій) МОН, робочих груп з розроблення проєктів нормативних документів, методичних матеріалів з питань якості вищої освіти тощо).

Маємо сподівання, що на конкурс подаватимуться достойні, доброчесні та фахові особи, а конкурс відбудеться чесно, прозоро та з повноцінним дотриманням вимог законодавства. Обрання членів НАЗЯВО, які мають високий фаховий рівень та до яких є суспільна довіра сприятиме подальшому розвитку та вдосконаленню системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.