Новини
Правнича освіта

Що буде з державним замовленням на право у 2022?Іван Шемелинець 

Військове вторгнення росії завдало істотної шкоди українській економіці. Фінансові проблеми торкнулись і освітньої сфери, зокрема обсягів фінансування закладів вищої освіти. Обсяг фінансових ресурсів освітніх закладів значно зменшився через скорочення видатків на освіту в цілому, а також через зменшення обсягів наповнення спеціальних фондів університетів. 

Кабінет Міністрів України змушений переглядати державний бюджет, перерозприділяючи кошти, зокрема резервного фонду, на необхідні потреби. Зокрема, 1 квітня 2022 року з бюджетної програми 2201180 "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" було знято 2 107 202,0 тисяч гривень. Натомість,  наприкінці квітня з резервного фонду було додатково виділено 159 905,8 тисяч гривень за бюджетною програмою 1001080 “Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання” для здійснення виплати додаткової винагороди поліцейським.

Поки обсяги державного замовлення на 2022 рік не затверджені. Проте уже зараз можна простежити підходи, які закладаються, зокрема, і щодо обсягів на підготовку юристів. МОН запевняє, що за освітнім ступенем бакалавра обсяг державного замовлення не буде змінено у порівнянні з 2021 роком. Крім того, буде запропоновано збільшити державне замовлення за інженерними (технічними) та будівельними спеціальностями. Обсяги за галузями знань: 12 “Інформаційні технології”; 13 “Механічна інженерія”; 14 “Електрична інженерія”; 17 “Електроніка та телекомунікації”; 19 “Архітектура та будівництво”; 20 “Аграрні науки та продовольство” у порівнянні з фактом прийому 2021 року пропонується збільшити на 6,1-10,2 відсотка.

Збільшення обсягів за іншими спеціальностями, очевидно, призведе до зменшення обсягів на підготовку правників порівняно з 2021 роком. Нагадаємо, що у 2021 році обсяг державного замовлення на підготовку фахівців зі спеціальності «Право» для закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, становив для бакалаврів 980 місць, а для магістрів 714 місць. Водночас, для закладів зі специфічними умовами навчання обсяги державного замовлення були визначені в більшому обсязі.

Наприклад, для семи закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ, обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» становив 1050 місць, що на 60 місць більше, ніж на всі заклади вищої освіти, що перебувають у сфері управління МОНу. Мають окреме державне замовлення і заклади освіти, які перебувають у сфері управління СБУ, Міністерства юстиції, Міністерства оборони.

Нижче наведена динаміка затверджених обсягів державного замовлення на підготовку бакалаврів зі спеціальності 081 «Право», починаючи з 2018 року.


Тому до визначення обсягів державного замовлення у 2022 році необхідно підходити дуже зважено. Абсолютно обґрунтованою є потреба збільшити місця державного замовлення за тими спеціальностями, які зараз потребує держава в умовах війни та буде потребувати після перемоги. 

Зважаючи на складну фінансову та економічну ситуацію та нестачу коштів, очевидно є обґрунтованим зменшення обсягів державного замовлення на підготовку юристів. Водночас, важливо не допустити ситуації, при якій зменшення такого обсягу відбуватиметься лише для МОН, а не для усіх державних замовників, зокрема МВС.