Новини
Правнича освіта

Вступна кампанія 2023: результати вступу на право у військові навчальні заклади та заклади зі специфічними умовами навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти

  • Загальні умови вступної кампанії 2023 року
Вступна кампанія 2023 року вдруге відбувалась в умовах дії воєнного стану. Цьогоріч на бакалаврські програми, як і в 2022 році, можна було вступати за результатами Національного мультипредметного тесту, а також за результатами ЗНО попередніх років. Водночас ця кампанія мала низку відмінностей від минулорічної – повернулось повноцінне Єдине фахове вступне випробування (у минулому році – Магістерський комплексний тест), було впроваджено мінімальний конкурсний бал для траєкторії вступу на бакалаврат після коледжу, знизився мінімальний конкурсний бал для вступу на бакалаврат з права на контрактних умовах з 140 до 120 балів та інші.

Вступ на право до військових навчальних закладів (перебувають у сфері СБУ та Адміністрації Державної прикордонної служби) та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (перебувають у сфері управління МВС, Мінюсту та ДСНС) здійснювався на основі загального наказу МОН «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» (далі – Порядок прийому 2023), а також наказів МВС «Про затвердження Порядку добору (відбору) на навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану, «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України», «Про затвердження Порядку добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України». Прийом на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб до цих закладів освіти здійснювався на основі загального Порядку прийому 2023, а прийом на навчання за державним замовленням здійснювався відповідно до Правил прийому, затверджених керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать, без дотримання вимог Порядку прийому 2023.

В 2023 році державне замовлення на підготовку правників для закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління МВС, Міноборони, СБВ та Мінюсту було затверджене в обсязі 1194 місця для бакалаврського і 257 місць для магістерського рівня.

  • Обсяги набору на спеціальність 081 Право 2021-2023 роки (за кошти фізичних і юридичних осіб)
У 2023 році на навчання за спеціальністю 081 Право за кошти фізичних чи юридичних осіб у військові навчальні заклади та заклади освіти зі специфічними умовами навчання, які перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Адміністрації державної прикордонної служби України загалом було зараховано 5000 здобувачів освіти. З них на здобуття бакалаврського ступеня було зараховано 4021 особа, магістерського – 979 осіб. На денну форму вступило 2346 осіб, на заочну – 2654 осіб.

У заклади освіти, що перебувають у сфері управління МВС загалом вступили 4757 осіб, з них на бакалаврські програми 3857 осіб, магістерські – 900 осіб. На денну форму зараховано 2187 осіб, на заочну 2569 осіб.

Нижче наводимо обсяги зарахованих на навчання на бакалаврські та магістерські програми у розрізі конкретних закладів вищої освіти та динаміку зміни кількості зарахованих протягом 2021-2023 років.

За останні три роки спостерігається чітка динаміка збільшення кількості вступників до закладів зі специфічними умовами на бакалаврські програми, що зумовлено значним послабленням вимог до вступників під час дії воєнного стану. Так, кількість вступників до закладів освіти системи МВС на бакалаврські програми на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання зросла порівняно з 2021 роком майже в два з половиною рази: з 789 осіб у 2021 році до 1871 особи у 2023 році (у 2022 році – 1227 осіб). Кількість вступників до Національної академії внутрішніх справ збільшилось майже в тричі: з 210 осіб в 2021 році до 591 особи у 2023 році ( у 2022 році – 351 особа). В ХНУВС та ОДУВС кількість зарахованих на контракт зросла більше ніж в три з половиною рази. Майже всі заклади освіти системи МВС збільшили кількість зарахованих контрактників у 2023 році порівняно з минулим роком.


Така ж динаміка в цілому прослідковується і по заочній формі. У 2023 році на заочну форму для здобуття бакалавра на основі ПЗСО вступило до закладів системи МВС 767 осіб, що в три з половиною рази більше ніж у 2021 році (219 осіб) і майже у два рази більше ніж у 2022 році (476 осіб). У Харківському національному університеті внутрішніх справ кількість зарахованих збільшилась порівняно з 2021 році у 6,5 разів.

Протилежна картина спостерігається при вступі на бакалаврські програми на основі молодшого спеціаліста на денну форму навчання. Якщо у 2021 році загальна кількість зарахованих по цій траєкторії становила 139 осіб, то у 2023 лише 68, що вдвічі менше. Лише в Національній академії внутрішніх справ кількість зарахованих на денну форму зросла. Кількість зарахованих на заочну форму за цією траєкторії у 2023 році також зменшилась майже в два рази (з 476 у 2021 і 2022 роках до 270 осіб у 2023 році).
Цікаву тенденцію можна спостерігати під час вступу на бакалаврські програми на основі раніше здобутого ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. Якщо денна форма за цією траєкторією навчання не користується попитом (зараховано у 2023 році лише 16 осіб), то за заочною формою ситуація виглядає суттєво іншою. Якщо у 2021 році за цією траєкторією було зараховано 328 осіб, то у минулому році уже 661 особа, а у 2023 – 865 осіб (що більше ніж у два з половиною рази більше ніж у 2021 році).

Тут необхідно нагадати, що вступ за траєкторією бакалавр-бакалавр здійснюється без НМТ чи ЗНО, а лише за результатами фахового іспиту, який проводиться безпосередньо у закладі вищої освіти. Вступники до закладів освіти системи МВС складають фаховий іспит з основ правознавства. Програми фахового іспиту різняться між собою змістовно і за критеріями оцінювання. Наприклад в Національній академії внутрішніх справ програма фахового іспиту з основ правознавства окрім загальної теорії права і держави включає основи конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного, сімейного, земельного, трудового та господарського права. В Донецькому державному університеті внутрішніх справ програма включає питання по цивільному та кримінальному процесу, але не містить питань з трудового і земельного права. Якщо правильна відповідь при вступі в ДонДУВС оцінюється в один бал, то при вступі в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ оцінюється в 4 бали.
Цьогоріч на магістратуру з права на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб до військових навчальних закладів та закладів зі специфічними умовами навчання вступило 979 осіб, з них у заклади освіти системи МВС – 900 осіб.

В цілому кількість вступників на магістратуру з права у заклади системи МВС зменшилась порівняно з минулим роком як за денною, так і за заочною формою здобуття освіти. Якщо у минулому році на денну форму було зараховано 271 особу, то у 2023 році – 233 особи. Проте це майже у два з половиною рази більше ніж у 2021 році. На заочну форму зберігається тенденція до зменшення кількості вступників - зараховано у 2021 році 945 осіб, у 2022 році 852 особи, а у 2023 році – 667 осіб.
До закладів вищої освіти, які перебувають в сфері управління СБУ, ДСНС та Мінюсту на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб на спеціальність 081 Право зараховано у 2023 році 243 особи – 158 осіб на денну форму навчання та 85 на заочну форму. 164 особи здобуватимуть бакалаврський ступінь, 79 осіб - магістерський.

Загальні тенденції дещо відрізняються від тих, що є в закладах вищої освіти системи МВС. Загальна кількість зарахованих на бакалаврат за денною формою зменшилась з 143 у 2022 році до 111 осіб у 2023 році, хоча це більше ніж у 2021 році на 37 осіб. Проте на заочну форму кількість осіб несуттєво збільшилась – з 31 особи у 2022 році до 53 осіб у 2023 році.
Зниження кількості зарахованих спостерігається і на магістратурі з права. Якщо у минулому році зарахованих на денну форму було 66 осіб, то у 2023 році – поки 47 осіб. Те ж на заочній формі – 45 осіб у 2022 році, та 32 особи у 2023 році.
  • Результати зарахування на бакалаврат з права з балом нижче 140.

Як було зазначено вище у 2023 році був знижений мінімальний конкурсний бал для вступників на спеціальність 081 Право на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб з 140 до 120 балів. Це є однією з причин зростання в цілому кількості осіб, зарахованих на бакалаврат у 2023 році, зокрема на основі повної загальної середньої освіти. Для прикладу в Національній академії внутрішніх справ з 591 зарахованого, 205 мають конкурсний бал менше 140, що становить 34,7%, а на заочній формі з 232 зарахованих таких осіб 147 (63,4%)

З усіх осіб, що були зараховані на навчання на бакалаврат на основі ПЗСО на денну форму майже третина - це особи, конкурсний бал яких менше 140 балів. На заочній формі цей відсоток становить майже 42% від зарахованих на навчання.
У закладах освіти, що перебувають у сфері управління СБУ, Мінюсту цей відсоток нижчий, ніж у закладах освіти системи МВС. Водночас у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, що перебуває в сфері управління ДСНС з 15 осіб, зарахованих на денну форму 11 осіб мають конкурсний бал нижче 140, що становить 73,3%.
Ще драматичніша ситуація стосовно рівня освітнього потенціалу зарахованих на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста. Відсоток осіб, які мають конкурсний бал нижче 140 балів становить 55,9% на денній формі та 52,2% на заочній.
Висновки
Кількість здобувачів вищої освіти за спеціальністю Право за кошти фізичних або юридичних осіб у закладах освіти, що перебувають у сфері управління МВС, СБУ, Мінюст, ДСНС зростає, зокрема суттєво збільшилась кількість вступників на бакалаврські освітні програми на основі повної загальної середньої освіти.

Знизилась кількість вступників на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста та вступників на магістратуру з права.

Суттєво зросла кількість осіб, які вступили на бакалаврат з права на основі бакалавра за іншою спеціальністю.

Зниження вступних вимог, зокрема зменшення мінімального значення конкурсного балу з 140 до 120 призвело до суттєвого збільшення кількості вступників до закладів освіти зі специфічними умовами навчання, порівняно з попередніми роками.

У закладах освіти, що перебувають у сфері управління МВС відсоток осіб, які вступили на бакалавра на основі ПЗСО з конкурсним балом менше 140 становить 31,9 % на денній формі і більше 40% на заочній.

Відсоток осіб, які вступили на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста з конкурсним балом менше 140 становить 55,9% на денній формі навчання і 52,2% на заочній формі.