Новини
Правнича освіта

Міжнародне право всьо? В проєкті нового переліку юридичних спеціальностей його немає

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти

Міносвіти оприлюднило для громадського обговорення проєкт переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у закладах вищої освіти. Цей документ має гармонізувати українські спеціальності з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО). Таке узгодження має відбутися відповідно до закону України «Про вищу освіту» та наших міжнародних зобов’язань.

Порівняно з чинним сьогодні переліком галузей і спеціальностей для вищої юридичної освіти передбачені три ключові новації.

По-перше, здобуття юридичної освіти стане можливим за єдиною спеціальністю D8 Право в галузі знань D Бізнес, управління та право, оскільки в проєкті відсутня окрема самостійна спеціальність «Міжнародне право». Нагадаємо, що зараз вищою юридичною освітою вважається освіта, здобута за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Ці дві спеціальності розташовані в різних галузях знань, а за спеціальністю 293 «Міжнародне право» зараз не створено жодного освітнього стандарту. Положення про уніфікацію переліку спеціальностей були передбачені в попередніх проєктах Концепцій розвитку юридичної освіти, а чинний на сьогодні перелік передбачає, що ці дві спеціальності мають однаковий код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти – 0421 Law.

По-друге, проєкт закріплює, що вища юридична освіта здобуватиметься лише на рівні бакалавра, магістра та доктора філософії. Це означає, що після набрання чинності постановою буде припинена підготовка юристів на рівні молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра. Необхідно нагадати, що станом на 1 квітня 2023 року в коледжах здобувають юридичну освіту більше 17 тисяч осіб, але професійні права випускників залишаються обмеженими, оскільки більшість посад вимагають наявність у кандидата юридичної освіти рівня бакалавра чи магістра. Відмова від підготовки юристів на цих рівнях також були закріплені в попередніх проєктах Концепцій розвитку юридичної освіти, і ми неодноразово наголошували на необхідності припинення підготовки юристів на цьому освітньому рівні.

По-третє, назви освітніх програм з права визначаються стандартами вищої освіти. Доволі жорстка норма, яка зумовить необхідність внесення змін у стандарти, а також жорство уніфікує назву освітніх програм з права. Сьогодні заклади вищої освіти можуть створювати освітні програми з будь-якою назвою в межах спеціальності 081 «Право». Для прикладу зараз існують освітні програми «Правове забезпечення авіаційної діяльності», «Інформаційне право», «Господарське та адміністративне право і процес», «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.)», «Морське право» та інші.

В цілому означений проєкт постанови КМУ сприятиме суттєвому просуванню вперед в реформі юридичної освіти. Сподіваємось, що ця постанова буде прийнята.