Новини
Правнича освіта

Куди поділася Концепція юридичної освіти?

Іван Шемелинець

Більше ніж півроку тому Комітет ВРУ з освіти, науки та інновацій, після тривалих та складних дискусій схвалив проєкт Концепції розвитку юридичної освіти і направив цей проєкт на розгляд робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з правової реформи, створеної Президентом для повноцінного проведення правової реформи ще у 2019 році.

Фундація Деюре брала активну та безпосередню участь у просуванні необхідності прийняття Концепції, як необхідного дороговказу в проведенні повноцінної реформи юридичної освіти. Фундацією був проголошений Маніфест в підтримку концепції, до якої долучились більше 20 організацій та значна частина фахівців та експертів в сфері освіти та права. 

Про те, чому Концепція потрібна і чому її потрібно невідкладно затвердити і прийняти ми писали і обґрунтовували раніше.

З цього часу якогось суттєвого поступу в питанні затвердження Концепції юридичної освіти не відбулось. Робоча група з питань розвитку юридичної освіти за цей період так і приступила до повноцінного розгляду проєкту і доля цього концептуального документу залишається сьогодні невизначеною.

Раніше передбачалось, що Концепцію затвердить Президент України, оскільки реформа правничої освіти є частиною загальної реформи системи правосуддя  і загальної правової реформи. Цим і було обумовлене рішення розгляду проєкту в Комісії з правової реформи. Проте, цей проєкт міг би розглядати і Кабінет Міністрів України, зважаючи, що в Програмі діяльності Уряду одним із ключових завдань є проведення повноцінної реформи юридичної освіти.

Попри все представники Міністерства освіти і науки запевняють, що реформа юридичної освіти буде проводитись, незалежно від того, чи буде затверджена Концепція. 
Проте, на жаль, повноцінного впровадження положень проєкту Концепції в державну освітню політику ми поки не бачимо. 

Так дійсно відбувся суттєвий поступ в питанні проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для магістрів права, затверджена Програма і здійснюється підготовка до його пілотування найближчим часом. Але тут необхідно відверто сказати, що ЄДКІ впроваджується не завдяки проєкту Концепції, а радше через імплементацію відповідних положень ЗУ «Про вищу освіту» та  обраному курсу Міністерства освіти на повноцінне впровадження ЄДКІ для багатьох спеціальностей, а не лише для права. Хоча тут слід констатувати дійсно значний прогрес, що відбувся в цьому питанні з 2019 року, коли була створена робоча група з розробки механізму ЄДКІ.

У інших питаннях прогрес поки не такий відчутний, або його взагалі немає. 
Оптимізації переліку правничих спеціальностей, як того вимагає проєкт Концепції, не відбулося. Натомість, з’явилась постанова КМУ про гармонізацію переліку спеціальностей з МСКО (Міжнародною стандартною кваліфікацією освіти), а спеціальність 293 «Міжнародне право» продовжує перебувати в галузі знань «Міжнародні відносини». 

Досі відсутні затверджені державні стандарти для спеціальності «Міжнародне право». Влітку був оприлюднений проєкт бакалаврського стандарту за цією спеціальністю, який суттєво відрізняється від затвердженого бакалаврського стандарту зі спеціальності «Право» і чи буде він затверджений в такому вигляді, не зрозуміло.

Питання можливого впровадження наскрізної магістратури для правників, без затвердженої Концепції, виглядають примарними. Правда, останнім часом обговорюється ідея проведення експерименту щодо запровадження наскрізної магістратури в декількох провідних правничих школах. Проте чи реальне і можливе його проведення найближчим часом і які будуть умови такого експерименту, ми поки не маємо відповіді на ці питання. Принаймні жодних документів стосовно проведення такого експерименту поки не оприлюднено.

Запровадження рівних умов для здобуття правничої освіти, як це передбачає проєкт Концепції також повноцінно не реалізується. Юридична освіта продовжує надаватися закладами вищої освіти не лише в системі МОНу, широкий конкурс використовується не для всіх закладів вищої освіти, а умови вступу на право відрізняється в залежності від того, чи вступник обрав для навчання заклад освіти в системі МОН чи іншого органу влади. Заклади освіти в системі МВС поки отримують більше державного замовлення на підготовку бакалаврів права, ніж всі інші заклади вищої освіти.

Деякі необхідні зміни, взагалі неможливі без затвердженої Концепції розвитку юридичної освіти. Наприклад, під час обговорення Умов прийому на 2022 рік робоча група відмовилась впроваджувати необхідні зміни для вступників на право, мотивуючи це відсутністю затвердженої Концепції розвитку юридичної освіти.

Тому, аналізуючи все, складається враження, що в  процесі проведення реформи правничої освіти держава поки рухається хаотично. Очевидно, що в цьому процесі не вистачає повноцінного стратегічного документу яким якраз може і повинна стати Концепція розвитку юридичної освіти. Тільки де вона і коли буде затверджена поки не зрозуміло...