Новини
Правнича освіта

Фахові комісії Міносвіти дискваліфікували шість завдань вступного іспиту на правничу магістратуру

9 липня фахові комісії МОН затвердили порогові бали вступних іспитів на правничу магістратуру. Пороговий бал з права встановлено на рівні 35 балів зі 100, тесту загальних навчальних компетенцій – 10 з 30, а з іноземних мов на рівні 12 з 42.  

Рівень порогового балу встановлюється фаховою комісією за методиками, які враховують складність тестових завдань, а також допустимий відсоток осіб, які будуть відсіяні на етапі тестування. Цьогорічні бали є вищими, ніж встановлені минулого року і дещо наближені до рівня 2019 року. 

Ми вітаємо рішення фахових комісій по підвищенню порогових балів, проте фахова комісія дискваліфікувала шість тестових завдань з права, що автоматично додало всім учасникам тестування 6 залікових балів. Тобто, встановлений поріг у 35 балів може перетворитись в 29 з врахуванням дискваліфікованих завдань. 

Очевидно, в процесі створення, рецензування, апробації та остаточної вибірки тестових завдань у фінальний зошит є суттєві організаційні прорахунки, які потрібно усувати,”

Іван Шемелинець, експерт з правничої освіти Фундації DEJURE


Таку велику кількість дискваліфікованих завдань встановлено вперше, хоча стосовно цього негативна динаміка прослідковувалась у попередні роки. Наприклад у 2020 році фахова комісія дискваліфікувала 4 тестові завдання. 

Поки не оприлюднено, який відсоток учасників не подолали поріг «склав/не склав» в основній сесії ЄФВВ та ЄВІ у цьому році, і не має даних по результатам ЄФВВ та ЄВІ в розрізі закладів вищої освіти.  

Також, на жаль, досі не має оприлюднених детальних звітів за результатами ЄФВВ та ЄВІ у 2019 та 2020 роках, зокрема в розрізі закладів вищої освіти. Такі аналітичні звіти є важливими для формування державної політики та прийняття необхідних організаційних та управлінських рішень.

Проте встановлення обґрунтованих високих балів при вступі на правничу магістратуру – це правильний крок у напрямку підвищення якості юридичної освіти. Відбір сильних, підготовлених, мотивованих та здатних до навчання в магістратурі студентів збільшує шанси на те, що загальний рівень знань та вмінь випускників правничої магістратури буде високим.